SPK logo Slovenská pedagogická knižnica
menný (autorský) lístkový katalóg

       a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž

             -50   -20   -10   -1   dozadu   dopredu   +1   +10   +20   +50                     Žiadanka
page u   učeb   učebné pl   mimoriadne formy štúdia  pre ZDŠ   pre ZŠ   pre ZŠ s maď jazy   pre školy s ukrajinským jazy  učebné osnovy pre nepočujúcich  učebné osnovy pre osob  učebné osnovy pre ĽŠU  pred r 1945 ĽŠ a pod  pre gymnáziá   pre konzervatóriá   učebné osnovy pre pedag  pre SZŠ   učebné osnovy pre stred  pomaturitné štúdium   učebné osnovy pre odbor uč OU a UŠ  pre štúdium popri zamestnaní  učebné osnovy pre stred všeob šk SVŠ  diaľkového štúdia učiteľov  učebné osnovy súv   účelového kurzu odbornej spôsobilosti  učebné plány ZŠ   učebné texty   učební   učební osnovy   učební osnovy pro   učební osnovy pro odbor uč OU a UŠ  učební osnovy pro pe  učební osnovy pro ro  učební osnovy pro stu  učební osnovy pro roč  učební osnovy zákl   učební plán   učební plány   učební text   učebnica   učen   uči   uh   uch   ul   ule   un   univers   ur   urb   us   ušinskij k d   ut   uv  

Žiadanka na knihu z lístkového katalógu

Všetky údaje zadávajte prosím bez diakritiky!

  • Na každú signatúru vypisujte samostatnú žiadanku.


Údaje o knihe
    (napr.: 115.542)


Údaje o čitateľovi